Arveklasser - Slægtens arveret

 

Hvordan falder arven, når der ikke er testamente?

 

Arveloven opdeler slægtsarvingerne i 3 arveklasser, se nedenfor i grafikken, hvor klasse 1 er orange, klasse 2 er rød og klasse 3 er blå.

 

Ægtefællens arveret falder udenfor arveklasserne. Ægtefællen og livsarvingerne (børn, børnebørn m.v.) er tvangsarvinger.

· Er der arvinger i arveklasse 1 og en ægtefælle, deler disse arven efter Arvelovens regler. Ægtefællen arver halvdelen og arvingerne deler den resterende halvdel.
· Er der ikke arvinger i arveklasse 1 og kun ægtefælle, tager ægtefællen hele arven.
· Er der ingen ægtefælle og ingen arvinger i arveklasse 1, tager arvingerne i arveklasse 2 hele arven. De yngste led arver kun, hvis der ikke er nogen i de ældste led.
· Er der ingen ægtefælle og ingen arvinger i arveklasse 2, tager arvingerne i arveklasse 3 hele arven. De yngste led arver kun, hvis der ikke er nogen i de ældste led.

 

Arveklasse 1 Arveladers børn og hans eller hendes afkom

Arveklasse 2 Arveladers forældre og deres afkom (søskende)

Arveklasse 3 Arveladers bedsteforældre og deres børn. Dog ikke længere end til forældres søskende (farbror, faster, morbror, moster) - altså IKKE fætre og kusiner