Boligadvokat · Få hjælp til dit boligkøb

 

Skal jeg have en BOLIGadvokat, når jeg køber gennem ejendomsmægler?

 

Ja, selvfølgelig. Vi varetager kun dine interesser og sikrer at handelen bliver til på dine præmisser. Vi hjælper dig gennem købsprocessen. Fra du underskriver købsaftalen, til du har fået skøde på boligen.

 

Dialogen imellem os finder primært sted pr. mail, i nødvendigt omfang desuden ved telefoniske drøftelser eller møder.

 

Hvad nu, hvis mægler ordner skødet?

 

Ejendomsmægler hverken kan eller må yde dig rådgivning, når mægler repræsenterer sælger. Hvis ejendomsmægler står for udarbejdelse af skøde, giver vi dig den fornødne vejledning og rådgivning herom.

 

Hvordan kommer vi i gang?

 

Inden vi går i gang med sagen, aftaler vi omfanget af bistanden samt prisen.

 

Når købsaftale er underskrevet, skal du bede ejendomsmægler om at sende os handelens dokumenter (den underskrevne købsaftale og sagens bilag), og efter gennemgang af disse dokumenter modtager du en skriftlig redegørelse med følgende indhold:

 1. Sammenfatning og forslag til godkendelse af handelen
 2. Den tinglysningsmæssige ekspedition
 3. Refusion
 4. Opstilling af handelens frister
 5. Bemærkninger til aftalegrundlag
 6. Øvrige forhold
 7. Hvad skal der nu ske?

 

Redegørelsens mere detaljerede indhold er afhængigt af hvilken boligtype, det drejer sig om (villa, ejerlejlighed, ideel anpart, projekt m.v.)

 

I gennemgangen af købsaftale og bilag er der fokus på følogende punkter:

  • Privatøkonomi
  • Boligens pris
  • Fortrydelsesret og advokatforbehold
  • Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring
  • Forsikringsforhold
  • Energiforhold
  • Miljøforhold
  • Finansiering og skat
  • Kurssikring
  • Servitutter, byrder og hæftelser
  • Købsaftalen og dens indgåelse
  • Skøde og økonomisk opgørelse

 

På basggrund af redegørelsen og din tilbagemelding på den aftaler vi i fællesskab godkendelse af handelen, herunder hvilke forbehold og bemærkninger, der eventuelt skal følge godkendelsen.

 

Når forbeholdene er afklaret og opfyldt, meddeles endelig godkendelse og sagens efterekspeditioner (tinglysning og refusion) påbegyndes.

 

Fast honorar se prislisten.