Eksempler på arv i forskellige familiesituationer

 

For at anskueliggøre situationerne, giver vi dig her nogle eksempler.

Situationerne kan varieres i det uendelige. Formålet er her blot at give dig et indtryk af, hvor meget det betyder at disponere i rette tid på rette måde.

 

Eksempel 1 - Kan en fætter arve

Enlig med arving i 3. arveklasse

 

Eksempel 2 - Samlevende

Samlevende med arvinger i 1. arveklasse

 

Eksempel 3 - "Normalfamilien"

Ægtefæller med fællesbørn

 

Eksempel 4 - Ægtefæller med særbørn

"Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje" og kompliceret eksempel med ægtefæller, der har fællesbørn og særbørn

 

Eksempel 5 - Dine, mine og vores børn

"Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje" med fællesbørn og særbørn på begge sider

 

Kontakt advokat Nina Welding for at få den korrekte rådgivning i din konkrete situation.