Eksempel 2 - Samlevende

 

Samlevende med arvinger i 1. arveklasse (børn)

 

Ulla og Uffe har været kærester i 9 år. De er begge 34 år og barnløse, har villa, sommerhus og bil, der står i begges navne og friværdien  udgør i alt 3,6 mio. kr. Både Ulla og Uffes forældre lever.

 

Uffe dør.

 

Uffe ejer halvdelen af formuen, og Ulla arver som samlevende ikke Uffe, da de ikke har lavet testamente. For at beholde villa, sommerhus og bil skal Ulla udrede 1,8 mio. kr., som ifølge arvelovgivningen er arv til Uffes forældre.

 

Havde Uffe og Ulla som samlevende uden børn oprettet testamente med ønske om at arve hinanden mest muligt, ville de arve alt efter hinanden og betale en boafgift på 15 %, da de har været samlevende i over 2 år. Hvis samlivet havde varet under to år havde boafgiften været 36 1/4%.

 

Hvis Uffe og Ulla havde haft fællesbørn og havde lavet et udvidet samlevertestamente suppleret med en maksimal begunstigelse af samleveren,  ville Ulla arve i alt 7/8 af boet efter Uffe.

 

Hvis Ulla og Uffe ikke har fællesbørn eller venter fællesbørn, eller såfremt de ikke havde boet sammen i de sidste to år før dødsfaldet, ville Ulla som samlever kun få ¾ af boet efter Uffe, såfremt Uffe har livsarvinger fra et tidligere forhold.

 

Havde Uffe og Ulla været gift med hinanden og havde de ingen livsarvinger, ville de også uden testamente arve hinanden uden at skulle betale boafgift. Havde de i ægteskabet kun fællesbørn, ville Ulla som længstlevende kunne hensidde i uskiftet bo med fællesbørnene, således at fællesbørnene først ville arve deres far, når Ulla døde eller ønskede at skifte, f.eks. fordi hun ønskede at indgå nyt ægteskab.