Eksempel 3 - "Normalfamilien"

 

"Normalfamilien" er ikke den mest almindelige

 

"Normalfamilien" behøver som udgangspunkt ikke at oprette hverken testamente eller ægtepagt, medmindre de ønsker at fravige den almindelige arvefølge eller ønsker at fravige den legale formueordning (fælleseje).

 

Ønsker ægtefællerne f.eks. skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje skal der oprettes ægtepagt. Men så skal man være opmærksom på, at den efterlevende ægtefælle kun kan hensidde i udskiftet bo med børnene, hvis formueordningen er et såkaldt "ægtefællebegunstigende kombinationssæreje".

 

Mange ægtefæller vælger alligevel at oprette testamente. Enten for at sikre den efterlevende bedst muligt, såfremt de senere måtte ønske at skifte (f.eks. ved indgåelse af nyt ægteskab). Eller med det formål, at gøre børnenes arv til deres fuldstændige særeje eller skilsmissesæreje. (Dette vil bl.a. indebære, at børnene ikke skal dele arven med deres ægtefæller i tilfælde af skilsmisse).

 

Nogle ønsker til tider at båndlægge arv, hvilket også sker ved oprettelse af testamente.