Eksempel 5 - Dine, mine og vores børn

 

Ægtefæller med fællesbørn og særbørn på begge sider

 

Pia og Peter er gift, har fælleseje og en samlet formue på kr. 3.600.000. De har 2 fællesbørn. Pia har 2 særbørn (børn fra tidligere forhold) og Peter har 4 særbørn. Pia og Peter har kontakt med Pias særbørn, men har ingen kontakt med Peters særbørn. De ønsker ikke at Peters særbørn skal arve. Derimod ønsker de, at Pias særbørn og deres fællesbørn skal ligestilles, når længstlevende er død.

 

Uden testamente og ægtepagt: Hvis Peter dør først vil Peters særbørn og fællesbørnene til sammen arve kr. 900.000 eller kr. 150.000 til hver, idet Pia kan gå i uskiftet bo med fællesbørnene (kr. 300.000). Ved Pias død som længstlevende arver fællesbørn og Pias særbørn alt - her kr. 3.000.000 eller kr. 500.000 til hver. Peters særbørn arver ikke. Hvis Pia dør først arver hendes særbørn og fællesbrønene til sammen kr. 900.000 eller kr. 225.000 til hver, idet Peter kan gå i uskiftet bo med fællesbrønene (kr. 450.000). Ved Peters død som længstlevende arver fællesbørn og Peters særbørn alt - her kr. 3.150.000 eller kr. 525.000 til hver. Pias særbørn arver ikke.

 

Med testamente og ægtepagt: Peter og Pia har oprettet ægtepagt med ægtefællebegunstigende kombinationssæreje (dvs. skilsmissesæreje, hvor længstlevendes skilsmissesæreje bliver til fuldstændigt særeje og førsteafdødes skilsmissesæreje bliver til fælleseje). Længstlevendes formue skal således ikke indgå i skiftet. Og længstlevende udtager som boslod 1/2 af førsteafdødes formue. Peter og Pia har ligeledes oprettet testamente, hvor de hver især skal arve mest muligt af kombinationssærejet, idet førsteafdødes børn alene skal have tvangsarven ved førsteafdødes død.

 

Hvis Peter dør først, udtager Pia sit fuldstændige særeje med kr. 1.800.000 og sit boslod med kr. 900.000. Pia arver desuden mest muligt, dvs. kr. 787.500 kr. som arv efter Peter. Pia kan gå i uskiftet bo med fællesbørnenes 37.500 kr. Peters særbørn deler resten kr. 75.000 med 18.750 kr. til hver, som udbetales kontant.

 

Når Pia dør, arver Peters særbørn ikke yderligere, hvorimod Pias 2 særbørn og de 2 fællesbørn hver arver kr. 881.250, såfremt formuen er intakt, og såfremt Pia og Peter har ønsket at Pias særbørn og fællesbørnene skal arve ligeligt ved samtidig død eller ved længstlevendes død.