Prisliste ved bolighandler

 

Prisliste for standardydelser ved boligkøb og boligsalg (revideret 01.01.2019)

Alle beløb er inklusive moms

 

 

Boligkøb

   

 

Køb af ejerbolig

   

Villa, ejerlejlighed, fritidshus, projektkøb

Gennemgang af handelens dokumenter og juridiske forhold, herunder endelig godkendelse af handelen, tinglysning af skøde og refusionsopgørelse eller kontrol heraf (samlet pakke)

kr.

9.995

 

Køb af andelsbolig 

Gennemgang af handelens dokumenter og juridiske forhold, herunder endelig godkendelse af handelen:

   

Når boligformidler/mægler medvirker

kr.

7.495

Køb direkte fra sælger

kr.

8.495

 

BEMÆRK Hvis handelen af den ene eller anden grund ikke gennemføres selv om købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger, tilbydes bistand i en ny tilsvarende sag, hvor der ikke beregnes yderligere honorar

 

BEMÆRK De nævnte honorarer er standardhonorarer for standardydelser. Er der tale om specielle forhold, aftales honoraret for den enkelte sag med udgangspunkt i standardhonoraret

   

 

Boligsalg · SelvSalg

   
Du skal først finde en køber - opstartsgebyr (boligsiden.dk, salgsopstilling) kr. 5.000
Du har fundet en køber - vi laver resten (aftaledokumenter) kr. 15.000

Efterekspeditioner som led i salgsbistand (tinglysning og refusion)

kr.

6.250

 

Hertil kommer efter omstændighederne afgifter til det offentlige samt eventuelle dokumentationsomkostninger m.v. som f.eks. administratoroplysninger, ejendomsdatarapport, tilstandsrapport, elinstallationsrapport, tinglysningsafgift, energimærke og lignende

 

Du kan altid ringe og få et konkret tilbud og et overblik over omkostningerne

   

 

Andre ydelser omkring bolig

   
Samejekontrakt, indhold og tinglysning   Aftales
Tinglysning af skøde og andre adkomstdokumenter   Aftales
Indledende orienteringsmøde ved køb på tvangsauktion kr. 2.500
Pant, stiftelse og tinglysning   Aftales
Indtræden i sikkerhedsstillelse, f.eks. nogle ejerforeninger kr. 2.500

Aktuel timesats (gælder ikke for uforpligtende møder eller møder i verserende sager, medmindre andet specifikt aftales), timesats p.t. (kr. 1.755 med tillæg af moms)

kr. 2.194

  

Se ogå prispolitik